Middeleeuws Zwaardvechten

Zwaardvechten is een activiteit die al sinds lange tijd tot de verbeelding spreekt. Het maakt deel uit van de zogenaamde “Historic European Martial Arts”. Samen met o.a. worstelen, dolkvechten, vechten met paalwapens,… maakt het deel uit van een middeleeuwse historische traditie die sinds de jaren ‘90 bezig is aan een heropleving.
De hedendaagse beoefening van het zwaardvechten is gebaseerd op enkele originele traktaten en geschriften van laat middeleeuwse grootmeesters, vaak onduidelijk en onvolledig. Op basis van eigen experimentele trainingen, eigen interpretaties en die van anderen is het mogelijk om een coherent en werkbaar systeem op te bouwen. Dit systeem is nooit een vast gegeven (zoals bij Oosterse vechtsporten wel het geval is) maar slechts een interpretatie van een aantal gegevens.

Ars Moriendi

Ars Moriendi is in de eerste plaats een sportclub en laat steeds het sportieve aspect van het zwaardvechten primeren. Praktisch betekent dit dat we vechten met hedendaagse bescherming (bv. schermhelmen, kevlar handschoenen,…) en dat we belang hechten aan de fysieke ontwikkeling van onze leden. We vertrekken steeds uit historische bronnen, of interpretaties daarvan, en proberen het zwaardvechten te benaderen als een vechtkunst (of martial art). In onze trainingen oefenen we op het vechten in duel-vorm, niet op het vechten zoals dat men dit deed op een slagveld. Sportiviteit onder de leden is dan ook van groot belang.

Doelstellingen

De doelstelling van Ars Moriendi is om zijn leden te laten ontwikkelen op fysiek, mentaal en technisch vlak.

Fysiek werken we vooral op souplesse, uithouding en kracht. Mentaal is het o.a. van belang een open geest te creëren, te leren incasseren, en te leren het ‘koppeke’ erbij te houden tijdens de gevechten om vervolgens op het juiste moment de beslissende slag te plaatsen. Op technisch vlak willen we onze leden laten kennis maken met de verschillende mogelijke technieken, maar ook vooral met een aantal belangrijke principes.

Wanneer de leden voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan, kan beslist worden om deel te nemen aan toernooien en wedstrijden, zowel intern als extern.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons via info@arsmoriendi.be of door gebruik te maken van ons contactformulier.

Tot op de volgende training!